O nas

Stowarzyszenie Chodzieskich Amazonek „Różowa Wstążeczka” rozpoczęło działalność w
2007 (wpis do KRS 21.03.2007). Stowarzyszenie zrzesza kobiety dotknięte rakiem piersi.
Swoją działalność opiera na pracy społecznej swoich członkiń. Dążymy do realizacji
następujących celów statutowych:

1. Prowadzenie rehabilitacji fizycznej i psychicznej po zabiegach mastektomii ułatwiających powrót do pracy zawodowej, życia rodzinnego i małżeńskiego.
2. Propagowanie działalności Klubu oraz jego idei.
3. Nawiązywanie współpracy i wymianę doświadczeń z onkologicznymi Klubami i Stowarzyszeniami w kraju i za granicą.
4. Zaznajamianie społeczeństwa z problematyką kobiecych chorób nowotworowych.
5. Informowanie i szerzenie idei wczesnego wykrywania chorób nowotworowych u kobiet oraz skuteczności metod leczenia.
6. Organizowanie leczenia sanatoryjnego przywracającego sprawność i podnoszącego kondycję fizyczną i psychiczną po zabiegu.
7. Pomoc w zaopatrywaniu w protezy piersi, peruki.
8. Wydawanie broszur, plakatów, materiałów edukacyjnych.
9. Organizowanie samopomocowej rehabilitacji w formie akcji „ochotniczek”. „Ochotniczki” są kobietami po zabiegach amputacji piersi, które po fachowym przeszkoleniu podejmują w szpitalach rozmowy o charakterze psychoterapeutycznym z kobietami przed zabiegiem operacyjnym mastektomii lub po jego wykonaniu.
10. Dyżury „Onkologicznego Telefonu Zaufania”.

Dane kontaktowe:
Ul. Paderewskiego 13
64-800 Chodzież
KRS 0000276970
Bank BGŻ nr konta 59 2030 0045 1110 0000 0273 3570

Zarząd Stowarzyszenia:
Małgorzata Polzin – prezes tel. 502142192
Ewa Surma- wiceprezes tel. 604193794
Elżbieta Faliszewska – sekretarz tel. 603271365
Krystyna Wac- skarbnik tel.798034050
Mariola Bączek -członek zarządu tel.513704338

Zapraszamy w każdy poniedziałek i czwartek, godzina 16:30 na ćwiczenia rehabilitacyjne
prowadzone przez wykwalifikowane fizjoterapeutki.

Bądź z nami w kontakcie