02
Jun

INFORMACJA

admin
image-post

I N F O R M A C J A

Walne Sprawozdawczo-Wyborcze Zebranie Członków  Stowarzyszenia Chodzieskich Amazonek „Różowa Wstążeczka”
24.06.2020 r.

Zarząd Stowarzyszenia Chodzieskich Amazonek „Różowa Wstążeczka” organizuje Walne Zgromadzenie Członków w dniu 24 czerwca 2020 r.                           o godz.16:30 w pierwszym terminie, lub drugi termin o godz. 17:00 bez względu na liczbę osób obecnych w siedzibie Stowarzyszenia  w  Miejskim Gimnazjum 
w Chodzieży przy ul. Paderewskiego 13.

 

 

Prosimy o niezawodne przybycie Członków Stowarzyszenia.

W imieniu Zarządu 
Prezes Małgorzata Polzin

 

Pliki: